ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5  
เรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5
ผู้เข้าชม : 949
หมวดหมู่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ
อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 41 และ ว 42 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ นร 0704/ว 62

ไฟล์แนบ

นงส_ว62.pdf

วันที่ลงประกาศ : 15 มี.ค. 2561   |   13:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 118.22 KB
วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2561 | 00:01 น.
0 Shares