ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   
รหัส เรื่อง ประเภท วันที่ส่ง เข้าชม
รหัส2561/38 เรื่องค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง7 ก.ย. 61 สถานะ108 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/34 เรื่องขอทุนทำสิ่งประดิษฐ์ ประเภทบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย วันที่ส่ง22 ส.ค. 61 สถานะ21 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/33 เรื่องสอบถาม เรื่องของเครื่องคิดเลข กับเครื่องคำนวณ ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง8 ส.ค. 61 สถานะ40 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/32 เรื่องคำนิยามรัฐวิสาหกิจ ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง6 ส.ค. 61 สถานะ18 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/31 เรื่องการจ้างให้เอกชนจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ถือเป็นประเภทรายจ่ายใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง24 ก.ค. 61 สถานะ48 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/30 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ เมื่อมีการกำหนดบัญชีราคามาตรฐานฉบับใหม่ ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง30 มิ.ย. 61 สถานะ70 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/29 เรื่องการทำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k) ประเภทค่า K วันที่ส่ง30 มิ.ย. 61 สถานะ53 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/28 เรื่องวัสดุสำนักงาน ประเภทด้านการงบประมาณ วันที่ส่ง21 มิ.ย. 61 สถานะ77 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/26 เรื่องถังออกซิเจนทางการแพทย์เป็นครุภัณฑ์ ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง18 มิ.ย. 61 สถานะ26 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/25 เรื่องจัดซื้อสูงกว่าราคามาตรฐาน ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง14 มิ.ย. 61 สถานะ58 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 12 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 2 หน้า