ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  การปฏิบัติงาน บริหารและกำกับดูแลองค์กร  >  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ผู้เข้าชม : 78
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
0 Shares