ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  การเปิดเผยราคากลาง   >  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ คัน (ระยะเวลา ๓ ปี ๗ เดือน)  
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ คัน (ระยะเวลา ๓ ปี ๗ เดือน)
ผู้เข้าชม : 40
วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2561 | 00:00 น.
0 Shares